Co je vlastně grafologie

 

    Grafologie je psychologie písma.Tato vědecká disciplína zkoumá vztahy mezi rukopisem a psychickými vlastnostmi osobnosti. Jako osvědčená psychodiagnostická metoda je s úspěchem používána takřka ve všech oblastech lidského života, od rodinného a partnerského poradenství, personalistiky,   přes soudnictví a kriminalistiku, pedagogiku a lékařství, až například ke studiu historie.

    Často je grafologie zaměňována za písmoznalectví.To je však zcela jiný obor, kde expert porovnává pravost rukopisu a shodnost písemného záznamu, přičemž analýzou osobnosti se nezabývá. V praxi se však grafolog často potkává i s požadavkem písmoznaleckého posouzení rukopisu.

 

                       Rukopis pražského písničkáře z pol.19.století