Grafologický rozbor 

 

Co je potřeba k jeho vypracování:

 

V ideálním případě

 

originál spontánně napsaného rukopisu na nelinkovaném papíře

         formátu A4 /alespoň20 řádků/-více rukopisů zajišťuje větší validitu rozboru

 tužkou kreslený obrázek  dvou postav –mužské a ženské – každá zvlášť 

    na polovině přeloženého papíru A4

 tužkou kreslený obrázek nejehličnatého stromu

 uvést věk pisatele , vzdělání a zaměstnání, pohlaví a je-li pravák či levák

 uvést zdravotní stav pisatele a za jakých okolností byl rukopis psán

 v případě komplexních osobnostních rozborů jsou vhodné i starší 

          rukopisy pisatele

      * pokud je to možné, uvést i datum narození /především v případě 

             detailních analýz/  

 Lze však pracovat i se samostatným rukopisem získaným z běžné korespondence či výpisků.

 

Veškeré údaje o pisateli, včetně osobních dat i jeho rukopisy musí být použity s jeho souhlasem. Konzultant chrání všechny údaje během rozboru a konzultace, a nesmí je bez písemného souhlasu autora rukopisu jakýmkoliv způsobem sdělovat dalším osobám, ani použít pro další účely, při nichž by byly zveřejněny. Zajišťuje, aby nedošlo k jejich zneužití jinými osobami.

       

 

Zadavatel si může objednat z těchto služeb:

*     Grafologický srovnávací posudek pro potřeby personalistiky,

               případně podrobnější formu při užším či sporném výběru

               kandidátů

*     Rozbor písma pro partnerské vztahy-porovnání dvou rukopisů

*     Rozbor rukopisu pro oblasti sebepoznání- 

               povahové rysy, vlastnosti a schopnosti, temperament ap.

*     Rozbor rukopisu při volbě povolání či vhodného studia

 

Ceník jednotlivých grafologických rozborů

 

Dle zadání a typu analýzy od 500 do 1500 Kč

/podle charakteru a rozsahu objednávky mohou být ceny individualizovány na základě dohody/

 

Způsob platby: -v hotovosti /při předávání hotové zakázky a konzultaci/

                         - na dobírku