Reiki 

 

   Léčení energií je známo odpradávna. Různé techniky používané na celém světě byly samozřejmou součástí léčení. Postupem moderní medicíny byly "nevědecké" způsoby léčby odsouvány z civilizovaných oblastí a moderním světem vytlačovány spíše do světa folkloru a šarlatánství.

Nová doba však přinesla především rozčarování z moderní medicíny, jejíž technicistní postupy a oborové rozcupování člověka na jednotlivé údy a orgány zcela ignorovaly lidskou bytost jako celek, ba jako myslící bytost vůbec.

S příchodem různých kultur zejména asijských, ožily vzpomínky na naše vlastní tradice křesťanské, na přikládání rukou  a jiné formy tradičního léčení, ať už bylinami,koupelemi, či zaříkáváním. Na rozdíl od té naší, asijská kultura si své léčitelské tradice kontinuálně udržela z dávných dob dodnes, a ony kupodivu, jsou stále účinné.

   A tak zatímco čeští léčitelé se pokoušeli proti molochu oficiální medicíny marně prosazovat biotronickou léčbu již za hluboké totality, u nás se prosadila léčebná energie pod názvem REIKI. Má několik směrů a škol,ale podstatné je, že pomáhá. Není to prášek na bolest hlavy, ani obstřik namoženého svalu, a už vůbec ne chemoterapie. Neléčí pokaždé okamžitě, ale zato komplexně. Pomáhá měnit celého člověka k lepšímu, pokud on sám o to stojí. Pomocí energetických symbolů působí na jádro nemoci, na její původ, nikoli jen na symptomy, i když i v těchto případech má své výsledky.

  Často se stává, že ti, kteří se o působení reiki zajímají z hlediska zdravotního, po čase mají zájem sami se studiu této energie věnovat a být následně užiteční nejen sobě, ale i svým blízkým a dalším lidem.

 

Nabízíme vám nejen LÉČENÍ a PORADENSTVÍ v životních situacích,ale i KURZY REIKI.