Tarot

 

 Výklad karet kupodivu zažívá svůj zrod v nynějším slova smyslu až v 18.století. Do té doby byly tarotové karty sice používány, ale spíše k hazardním hrám, než k bohulibějším činnostem. Přesto hádání východisek z životních situací a hledání výkladu budoucích událostí bylo doloženo již ze starověku. Astrologie, I-ťing, chiromantie a další způsoby predikcí budoucích událostí se vyskytovaly v různých formách po celém světě. Byly využívány jak prostými lidmi, tak panovníky při důležitých státnických rozhodování.

   Koncem 18. století začaly být tarotové karty využívány se svojí symbolikou k různým způsobům výkladu, také jejich vzhled se měnil a vyvíjel. Postupně byl vykládán nejen na základě kabaly a okultních věd, ale tarotem se zabývali i vědci a psychologové, jako například Carl Gustav Jung.

   V dnešní hektické a nepřehledné době má tarot možná ještě větší význam, než v dobách dřívějších. Přehnaná racionalita, ztráta přirozené spirituality člověka, a důraz na výkon a povrchní výsledky, vrhají lidské bytosti do nejistoty a neklidu. Ztrácejí se tradiční vztahy a kontakty, v běhu komunikujeme mobily a maily, přičemž zjišťujeme, že přes všechnu techniku nejsme schopni naslouchat vlastnímu nitru. Tarot není výklad, ale pouze základ pro rezonanci v našich duších a srdcích, abychom se mohli lépe vyznat sami v sobě a ve svých blízkých.