Geopateogenní zóny a pozitivní místa

Určování geopatogenních zón, relaxačních prostorů ap.

Vyhledávání míst pro solitérní kameny-

       vytipování vhodných kamenů a jejich správného umístění

Meditační kruhy- vyznačení místa,výběr kamenů